ارسال خلاصه مقاله

شرکت کننده محترم، با سلام و احترام

ضمن تشکر از علاقه مندی شما برای ارسال مقاله به سومین کنگره پزشکی اجتماعی با موضوع پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر در ایران در دوران پسا کرونا، خواهشمند است پیش از اقدام به ارسال خلاصه مقاله، به موارد زیر توجه فرمائید.

  • مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 روز شنبه 27 خرداد 1402 می باشد. [آخرین تمدید]
  • هرگونه مغایرت با فرمت درخواست شده منجر به رد مقاله خواهد شد [فرمت ارسال مقاله را با طی مراحل ثبت مقاله متوجه خواهید شد].
  • رشته تحصیلی نویسنده مسئول (ارائه دهنده) باید با حیطه ارائه مقاله همخوانی داشته باشد.
  • فقط نویسنده مسئول می تواند مقاله را ارائه نماید.
  • گواهی به اسم نویسنده مسئول و از طریق سامانه آموزش مداوم صادر خواهد شد.
  • تا زمان اخذ کد پیگیری، فرآیند ارسال مقاله به پایان نرسیده است؛ لطفا کد اخذ شده را برای مراحل بعدی نزد خود نگه دارید.

مشکلات خود را با شماره تلفن [+982188602225] مطرح بفرمایید.