ثبت نام در کارگاه‌ها
برای شرکت کنندگان کنگره، 50 درصد تخفیف برای تمامی کارگاه ها وجود دارد.
اصول نگارش علمی در راستای افزایش استناد به مقالات

مدرس:

دکتر فائزه محمدی
دکتر مهشید روح روان


اهداف:

انتخاب عنوان و واژگان کلیدی مناسب
نگارش ابسترکت
نگارش بحث


زمان برگزاری:

4 تیر 1402 ساعت 14:30 الی 16:30


هزینه:

100 هزار تومان

پکیج از سابمیشن تا چاپ مقالات علمی

مدرس:

دکتر فائزه محمدی
دکتر مهشید روح روان


اهداف:

نحوه انتخاب ژورنال
راهکار های افزایش شانس پذیرش مقاله
نحوه سابمیت مقالات در ژورنال ها
نحوه پاسخ به داوری


زمان برگزاری:

5 تیر 1402 ساعت 14:30 الی 16:30


هزینه:

100 هزار تومان

متا آنالیز

مدرس:

دکتر سیدامیریاسین احمدی
دکتر علی محرابی


اهداف:

مروری بر روش علمی و مقالات مروری
مقدمات آمار و تعریف اندازه اثر
تفسیر انباشت نگار
تفسیر نمودار قیفی
تفسیر متارگرسیون
قطعیت در شواهد و تحلیل حساسیت


زمان برگزاری:

4 و 5 تیر 1402 ساعت 14:30 الی 16:30


هزینه:

200 هزار تومان

Use of AI, machine learning and deep learning methods in public health research

مدرس:

دکتر علی امیرکافی


اهداف:

مروری بر استفاده از روش های نوین تحلیل داده
نحوه استفاده از این روش ها در پژوهش های پزشکی اجتماعی و سلامت جامعه
مروری بر پژوهش های انجام شده در این حیطه


زمان برگزاری:

4 تیر 1402 ساعت 14:30 الی 16:30


هزینه:

150 هزار تومان

Team building and project management in research

مدرس:

دکتر علی امیرکافی


اهداف:

اصول تیم سازی در پژوهش
اصول انجام کار تیمی در پروژه های تحقیقاتی
نحوه مدیریت تیم ها
نحوه انجام پروژه پژوهشی
بررسی چرخه مدیریت پروژه


زمان برگزاری:

5 تیر 1402 ساعت 14:30 الی 16:30


هزینه:

100 هزار تومان